top of page

Hakkında

Öncülük Yapıyoruz

İş sürekliliği konferansı, iş sürekliliğine yönelik tüm konuların ve süreçlerin konuşulduğu, uluslararası ve ulusal iyi uygulamalara dayalı bilgi, deneyim ve network paylaşımı yapılan bir etkinliktir.   

 

İş sürekliliği konferansı katılımcılarına;

  • Etkin bir öğrenme deneyimi yaşatmak,

  • Çeşitli sektörlerden katılım gösteren kişiler arasında network ve iş birliği gelişimini sağlamak,

  • Türkiye’de iş sürekliliği pratiklerinin gelişmesine liderlik etmek ve 

  • ISACA Sertifikalarına sahip üyelere CPE kazandırmayı amaçlamaktadır. 

bottom of page